Đinh.Đ.M

  • Du học sinh Mỹ chuyên ngành Mechanical Engineering, Northeastern University, bang Massachusetts
  • Xếp hạng TOP #44 Đại học tại Mỹ
  • 26/04/2023 lấy thẻ làm việc và đang chờ nhận thẻ xanh
  • Tham gia thực tập bằng CPT với mức lương khủng 51.000$/ nhưng M cần giải pháp định cư chắc chắn hơn từ chương trình ESP thay vì phụ thuộc vào OPT, H1-B không có giá trị định cư