Nguyễn.C.N

  • Du học sinh Mỹ chuyên ngành Hospitality, Whatcom Community College, bang Washington
  • 11/05/2023, bạn N đã chính thức nhận được thẻ làm việc và đang trong tiến trình chờ lấy thẻ xanh