Nguyễn.N.C

  • Du học sinh Mỹ chuyên ngànhBusiness Administration and Management, California State University, bang California
  • Nhận thẻ làm việc 10/05/2023, đã nhận thông báo được cấp thẻ xanh và chờ thẻ xanh gửi trực tiếp về địa chỉ ở Mỹ
  • Du học sinh mỹ năm 2 – chờ nhận thẻ xanh vĩnh viễn từ chương trình định cư Mỹ ESP