Nguyễn.T.N.Đ

  • Du học sinh Mỹ chuyên ngành History, Portland State University, bang Oregon
  • Tháng 7/2023 nhận thẻ làm việc và đang trong quá trình chờ nhận thẻ xanh
  • Du học sinh năm 1 và hành trình trở thành công dân Mỹ từ chương trình định cư Mỹ ESP