Nguyễn T.T.L

  • Du học sinh Mỹ, chuyên ngành Computer Science, California State University Long Beach
  • 11/05/2023, nhận thẻ làm việc và đang ở bước cuối cùng chờ lấy thẻ xanh trực tiếp