Phạm.H.V

  • Du học sinh Mỹ, ngành Liberal and Arts and Sciences, Seattle Central College, bang Washington
  • Đã nhận thẻ xanh Mỹ T10/2022 – KHÔNG PHỎNG VẤN
  • Ngay sau khi tốt nghiệp College, bạn V đã nhận thẳng thẻ xanh trở thành công dân Mỹ thay vì phải tham gia thực tập tạm thời OPT hay visa làm việc H1-B