Phan.N.L

  • Du học sinh Mỹ, ngành Liberal and Arts and Sciences, Seattle Central College, bang Washington
  • Đã nhận thẻ xanh Mỹ T10/2022 – KHÔNG PHỎNG VẤN
  • Du học sinh Mỹ năm 1 nhận thẻ xanh vĩnh viễn trực tiếp