Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ USCIS

Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ USCIS (tiếng Anh United States Citizenship and Immigration Services) là một cơ quan phụ trách nhập tịch và di trú của Chính phủ Hoa Kỳ. Sở này là một cơ quan thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, đây là nơi xử các vấn đề hành chính thuộc về di trú và nhập tịch mà trước đây được thực hiện bởi cơ quan cũ là Cục Di Trú và Nhập tịch (INS), thuộc Bộ Tư pháp.

Ưu tiên quy định của USCIS là để thúc đẩy an ninh quốc gia, loại trừ trường hợp tồn đọng nhập cư, và cải thiện dịch vụ khách hàng. USCIS do một giám đốc người báo cáo trực tiếp cho thứ trưởng Bộ An ninh nội địa. USCIS trước đây và một thời gian ngắn có tên là Cục Di trú (BCIS) Quốc tịch và Hoa Kỳ, trước khi trở thành USCIS.

Những dịch vụ cấp bởi Sở Di Trú Mỹ USCIS

 • Quyền công dân (bao gồm quá trình liên quan nhập tịch)
 • Xuất nhập cảnh của các thành viên trong gia đình
 • Làm việc tại Hoa Kỳ
 • Xác minh tính hợp pháp của cá nhân để làm việc tại Hoa Kỳ (E-Verify)
 • Những chương trình nhân đạo
 • Con nuôi
 • Bảo lãnh
 • Phả hệ

Liên hệ USCIS

Xin mời bạn vào trang web của USCIS tại www.uscis.gov và www.welcometousa.gov, là nguồn tài liệu cho người mới nhập cư.

Gọi cho Dịch Vụ Khách Hàng số 1-800-375-5283 hoặc 1-800-767-1833 (dành cho người khiếm thính).

Để xin các mẫu đơn, bạn có thể vào trang web của USCIS hoặc gọi cho Đường Dây Xin Đơn USCIS số 1-800-870-3676.

Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ USCIS 1

Những lưu ý khi làm việc với USCIS

Kiểm tra tình trạng hồ sơ

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) gửi toàn bộ hồ sơ bảo lãnh thị thực định cư tới Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) để lưu trữ. NVC sau đó gửi các hồ sơ bảo lãnh này đến đúng đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài. Bạn có thể nhấp vào đây để kiểm tra tình trạng hồ sơ xin thị thực của mình bằng cách sử dụng số hồ sơ.

* Nếu hồ sơ bảo lãnh vẫn đang ở USCIS: bạn có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ trực tuyến tại đây. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp USCIS. Văn phòng chúng tôi không có vai trò gì liên quan đến hồ sơ bảo lãnh cho tới khi USCIS chấp thuận hồ sơ bảo lãnh.

* Nếu hồ sơ bảo lãnh đang ở NVC: bạn cần liên hệ NVC trực tiếp nếu có câu hỏi.

Nếu bạn đã phỏng vấn nhưng hồ sơ chưa được chấp thuận

Trong một số trường hợp, chúng tôi cần thêm thông tin cho hồ sơ của Bạn, hoặc hồ sơ của Bạn còn thiếu một số giấy tờ cần thiết.  Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ cấp giấy từ chối OF-194 (“giấy xanh”) ghi rõ các yêu cầu và lý do từ chối. Hầu hết các trường hợp đương đơn bị từ chối theo điều khoản 221(g), 212(a)(1) của Luật Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (INA).  Đương đơn thường bị từ chối cấp thị thực vì các lý do sau:

Một số lý do hồ sơ bị từ chối theo điều khoản 221(g):

 • Kết quả khám sức khỏe và/hay giấy lý lịch tư pháp bị thiếu hay hết hạn vào thời điểm phỏng vấn;
 • Hồ sơ được đề nghị xét nghiệm di truyền học (ADN) vì các giấy tờ đã nộp không thể chứng minh được các mối quan hệ trong hồ sơ.
 • Nếu thiếu Hồ sơ Bảo trợ Tài chánh (I-864/I864A) của người bảo lãnh hay người đồng bảo trợ tài chánh.
 • Nếu giấy từ chối OF-194 nêu rằng “Hồ sơ của Bạn cần được tiến hành thêm một số thủ tục”, đương đơn không cần phải nộp thêm giấy tờ mà cần phải đợi viên chức lãnh sự xét duyệt hồ sơ. Chúng tôi sẽ liên hệ với đương đơn khi việc xét duyệt hồ sơ hoàn tất. Xin lưu ý rằng thời hạn một năm nêu trên không áp dụng cho trường hợp từ chối này.
Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ USCIS

Cần phải làm gì khi hồ sơ của tôi bị trả về?

Hồ sơ bị chuyển trả về Sở di trú để đóng hoặc hủy bỏ trong một số trường hợp. Trong trường hợp này, đương đơn sẽ được thông báo và chúng tôi sẽ chuyển trả tất cả các giấy tờ bản chính. Phải mất vài tháng thì Sở Di trú mới nhận được hồ sơ bị trả về từ Lãnh sự quán. Một khi hồ sơ đã bị chuyển trả về Sở Di trú, chúng tôi không thể cứu xét hồ sơ nữa vì hồ sơ xem như đã bị đóng tại văn phòng chúng tôi. Nếu Bạn có thắc mắc hay yêu cầu gì đối với hồ sơ đã bị trả về Sở Di trú, vui lòng liên hệ trực tiếp với văn phòng Sở Di trú nơi trước đây bạn mở hồ sơ.

Bài viết liên quan