LMIA là gì? Những điều cần biết về LMIA

Tổng quan về LMIA – Bảng đánh giá tác động thị trường lao động Canada

LMIA là từ viết tắt của cụm từ Labour Market Impact Assessment hay Bảng Đánh giá tác động thị trường lao động – là một văn bản báo cáo về tình trạng việc thuê lao động nước ngoài có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình lao động trong nước. 

Điều này có nghĩa là lao động nước ngoài đến Canada làm việc tại một vị trí thuộc bất kỳ ngàng nghề nào đề có thể tác động tiêu cực, tích cực hoặc trung lập đối với thị trường lao động tại Canada nói chung và người lao động tại địa phương nói riêng.

LMIA được đánh giá là tích cực (Positive) nếu như tại vị trí thuộc ngành nghề đó vào thời điểm tuyển dụng hiện đang thiếu hụt nguồn nhân lực tại địa phương, nguồn nhân lực không thể đáp ứng hoặc vì người Canada đơn thuần là không muốn làm công việc đó.

LMIA được đánh giá là tiêu cực (Negative) nếu như tại vị trí đó công việc đó không thiếu nguồn lao động và lực lượng lao động tại Canada có thể đảm nhận được công việc không cần phải thuê mướn nhân công từ nước ngoài. Việc thuê mướn nhân công tay nghề cao giá rẻ từ nước ngoài có thể làm ảnh hưởng đến công ăn việc làm của người bản địa.

LMIA được đánh giá là trung lập nếu như tại vị trí đó hoặc công việc đó việc sử dụng lực lượng lao động nước ngoài không hoặc chưa có ảnh hưởng gì đến tình trạng lao động tại Canada.

Vai trò của LMIA

LMIA được sinh ra mang đồng thời nhiều vai trò, vừa để cho chính quyền có thể liên tục cập nhật tình trạng chung của thị trường lao động, để có thể kịp thời bổ sung hoặc cân bằng nhằm giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp ở quốc gia này.

Phần đông dân cư của đất nước này là dân nhập cư, dẫn đến việc thị trường lao động ở Canada luôn có sự biến động mạnh. Cụ thể, vai trò của LMIA là để điều chỉnh ngay lập tức việc tuyển dụng các lao động nước ngoài vào một hay nhiều ngành nghề nếu như nhóm người nhập cư mới có thể đáp ứng đầy đủ về chất lượng cũng như số lượng cần thiết.

Đây được xem là công cụ giúp cho chính phủ ở Canada đánh giá tình trạng thiếu hụt lao động ở một ngành nghề nào đó. Từ đó họ có thể cho ra quyết định là có nên cấp giấy phép lao động work permit hay không.

LMIA  còn được sử dụng để giúp cho chính phủ Canada có thể kiểm soát được nguồn lao động trái phép và tránh được tình trạng lao động bị lạm dụng. Đây là một trong những phương pháp giúp cho chính phủ có thể đảm bảo được quyền bình đẳng của tất cả các cư dân sống tại Canada bao gồm cả người nhập cư để làm việc.

LMIA còn đóng vai trò làm đa dạng hóa nguồn nhân lực, bên cạnh đó cũng có vai trò sàn lọc, tiết kiệm phần lớn chi phí để tuyển dụng và đào tạo cho chính phủ.

LMIA là gì? Những điều cần biết về LMIA

Có bao nhiêu loại LMIA?

LMIA lương thấp – Low Wage LMIA

Đây là loại LMIA được áp dụng nếu mức lương trả cho người lao động nước ngoài thấp hơn mức lương trung bình theo giờ của tỉnh hoặc vùng lãnh thổ. 

LMIA lương cao – High Wage LMIA

Đây là loại LMIA được áp dụng nếu mức lương trả cho một người lao động tạm thời bằng hoặc cao hơn mức lương trung bình theo giờ của tỉnh hoặc vùng lãnh thổ. 

LMIA cho người lao động trong ngành Nông nghiệp – LMIA for Agricultural Workers

LMIA này dùng để thuê mướn lao động phổ thông nước ngoài làm việc trong ngành nông nghiệp.

LMIA cho người lao động nông nghiệp thời vụ – LMIA for Seasonal Agricultural Workers

LMIA này dùng để thuê lao động phổ thông của các quốc gia đã được phê duyệt để làm việc thời vụ trong ngành nông nghiệp.

LMIA hỗ trợ Đơn xin Thị thực Thường trú (PR) – LMIA to Support a Permanent Residency (PR) Visa Application

Giống như tên gọi của chính nó, loại LMIA này dùng để hỗ trợ cho đơn xin cấp PR (thẻ xanh). Tuy nhiên, đây là loại chỉ dành cho các công việc có mức lương cao thuộc Loại Kỹ năng và Cấp độ A và B trong Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC).

LMIA mục đích kép – Dual Intent LMIA 

Đây là loại LMIA có hai mục đích: hỗ trợ PR và xin giấy phép lao động cùng một lúc. 

LMIA Diện nhân tài toàn cầu – LMIA for Global Talent Stream

LMIA theo diện này yêu cầu:

Các công ty ở Canada được chỉ định có thể thuê các công dân nước ngoài làm việc trong các ngành nghề chuyên biệt và cần tay nghề cao.

Hoặc;

Các công ty Canada có thể thuê cho các vị trí có yêu cầu kỹ năng cao được liệt kê trong Danh sách Nghề nghiệp thuộc Diện Nhân tài Toàn cầu – Global Talent Occupations List.

LMIA cho Người chăm sóc tại nhà – LMIA for In-home Caregivers

Người Canada có thể thuê người chăm sóc người nước ngoài để chăm sóc trẻ em, người già hoặc những người có nhu cầu y tế được chứng nhận trong hộ gia đình tư nhân. 

LMIA là gì? Những điều cần biết về LMIA 3

Làm thế nào để đăng ký LMIA

Nhà tuyển dụng phải tuân theo danh sách kiểm tra từng bước này để đảm bảo rằng tất cả các tài liệu được yêu cầu đã được nộp, nếu không sẽ có sự chậm trễ trong việc xử lý đơn.

Hoàn thành, ký tên (nếu có) và nộp các tài liệu sau:

Đơn đăng ký LMIA (EMP5593)

 • Người sử dụng lao động phải cung cấp tên của công dân nước ngoài mà họ muốn thuê tại thời điểm họ nộp đơn xin LMIA
 • Miễn phí xử lý cho các nhà tuyển dụng nộp đơn xin thị thực thường trú của công dân nước ngoài
 • Lời mời làm việc (có chữ ký của người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài)
 • Chứng minh về tính hợp pháp của doanh nghiệp
 • Chứng minh về việc đăng tin tuyển dụng
 • Người sử dụng lao động phải gửi tất cả các tài liệu bắt buộc đến Trung tâm Service Canada 

Một đơn xia LMIA hoàn chỉnh có nghĩa là nhà tuyển dụng phải:

 • Sử dụng phiên bản mới nhất của đơn xin
 • Điền vào tất cả các trường trong tất cả các biểu mẫu cần thiết
 • Ký vào các biểu mẫu nếu được yêu cầu
 • Nộp phí thanh toán cùng với đơn xin LMIA (nếu có)

Nếu đơn đăng ký được gửi và chưa hoàn chỉnh, nhân viên của Service Canada sẽ thông báo cho chủ lao động rằng đơn đăng ký sẽ không được xử lý. Đơn xin việc không hoàn chỉnh và các tài liệu hỗ trợ đã nộp cùng đơn xin việc sẽ không được giữ lại hoặc trả lại cho nhà tuyển dụng. Do đó, các nhà tuyển dụng nên nộp bản sao, không phải tài liệu gốc.

LMIA là gì? Những điều cần biết về LMIA 4

Chương trình nào yêu cầu có LMIA?

Các nhà tuyển dụng muốn thuê lao động nước ngoài có tay nghề cao và hỗ trợ đơn xin thị thực thường trú nhân của họ có thể đưa ra một lời mời làm việc theo hệ thống Express Entry trực thuộc Bộ Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC). Lời mời làm việc phải đáp ứng các tiêu chí của 1 trong các chương trình nhập cư kinh tế được liệt kê ở phần sau.

Federal Skilled Worker Program (FSWP)

Nhà tuyển dụng phải tuyển:

Một vị trí có kỹ năng cao hơn như: quản lý, chuyên môn, khoa học, kỹ thuật hoặc nghề thương mại (Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC), loại kỹ năng 0, và cấp độ kỹ năng A và B)

 • Làm việc toàn thời gian (tối thiểu 30 giờ làm việc mỗi tuần
 • Hợp đồng lao động ít nhất 01 năm
 • Không tuyển dụng lao động mùa vụ

Federal Skilled Trades Program (FSTP)

Nhà tuyển dụng phải tuyển:

 • Lao động nghề kỹ thuật hoặc thương mại có tay nghề cao đủ điều kiện (kỹ năng NOC cấp B)
 • Làm việc toàn thời gian (tối thiểu 30 giờ làm việc mỗi tuần) và
 • Hợp đồng lao động ít nhất 01 năm

Canadian Experience Class (CEC)

Nhà tuyển dụng phải tuyển:

 • Lao động có kỹ năng cao hơn như: quản lý, chuyên môn, khoa học, kỹ thuật hoặc nghề thương mại (Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC), loại kỹ năng 0, và cấp độ kỹ năng A và B),
 • Làm việc toàn thời gian (tối thiểu 30 giờ làm việc mỗi tuần),
 • Hợp đồng lao động ít nhất 01 năm
 • Không tuyển dụng lao động mùa vụ

Bài viết liên quan